Drukuj

Umarła moja ciocia, jestem jej siostrzenicą, byłam zameldowana w jej mieszkaniu, a po jej śmierci chciałam podpisać umowę najmu z Urzędem Miejskim, czy musze opuścić lokal . Czy od decyzji o opuszczeniu lokalu mogę się gdzieś odwołać i czy mam jakieś szanse żeby jednak pozostać w tym lokalu ?

Nie . Podstawą do odmowy Urzędu Miasta zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest Kodeks cywilny.
Stosownie do przepisu art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: małżonek, dzieci najemcy, inne osoby, wobec których naj
emca był zobowiązany do alimentacji oraz inna osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoba taka musi zamieszkiwać stale z najemcą w przedmiotowym lokalu do chwili jego śmierci.

Jak widać z powyższego spełnia Pani tylko jedna pr
zesłankę, tj. zamieszkanie z ciocią w lokalu do chwili śmierci, co powoduje, że nie ma Pani prawa wstąpienia w stosunek najmu lokalu. który zgodnie z § 3 tegoż przepisu - wygasł.