Drukuj

Czy pracodawca może wymusić porozumienie stron?

Nie, pracodawca nie może zmusić pracownika do rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Zastosowanie takiej formy rozwiązania stosunku pracy wymaga wyraźnej zgody pracownika. Jeżeli pracodawca takiej zgody nie uzyska, może rozwiązać umowę o pracę  tylko i wyłącznie przez złożenie stosownego oświadczenia pracownikowi. Oświadczenie takie może mieć formę ustną lub pisemną.