Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura

ZOBACZ TAKŻE
Lekcje Muzealne
Lekcje muzealne: Tematy
Lekcje muzealne: Kronika
Strona główna Muzeum
 >  Kultura > Muzeum Regionalne > Lekcje muzealne > Informacje ogólne

 

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej realizuje lekcje muzealne, obejmujące swą tematyką historię Polski, historię świata, historię kultury i sztuki. Każda lekcja składa się z wykładu oraz zajęć plastycznych i  technicznych. Sposób przeprowadzenia lekcji oraz zakres przekazywanych informacji dostosowane są zawsze do wieku i możliwości uczestników. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wszelkie zorganizowane grupy osób, które chcą poszerzyć swoje wiadomości  na wybrany temat lub przygotować się do przeprowadzenia podobnych zajęć w swoim środowisku (nauczyciele, opiekunowie grup kolonialnych, instruktorzy kół zainteresowań, opiekunowie świetlic środowiskowych) oraz, w przypadku niektórych tematów, grupy przedszkolne.Tematy lekcji są zróżnicowane; większość z nich to tematy na stałe wprowadzone do kalendarium. W opracowaniu są  nowe, które również będą realizowane w trybie ciągłym. Przygotowywane są także tematy czasowe, realizowane przez krótki okres czasu, np. jeśli temat dotyczy konkretnej wystawy czasowej i może być przeprowadzony tylko podczas jej trwania lub też lekcje, których temat nawiązuje do wydarzenia lub zwyczaju mającego w tradycji miejsce w bardzo określonym czasie (tradycja Nocy Kupały).

Część prac wykonanych podczas lekcji (rysunki, naczynia, rzeźby, malarstwo, projekty, ozdoby itd.)prezentowana będzie na corocznej wystawie, która będzie miała miejce w sali wykładowej muzeum, w miesiącach czerwiec - wrzesień każdego roku.
Każda lekcja trwa nie mniej niż dwie godziny lekcyjne (90 min.).
Jednorazowa ilość uczestników nie powinna być większa niż 30 osób.
Opłata za jedną lekcję od grupy wynosi 45zł.
Lekcje realizowane są na terenie muzeum (poza lekcją plenerową Zabytki Środy Śląskiej).

Terminy lekcji należy ustalać z kilkudniowym wyprzedzeniem; tel. (0-71) 396 09 15, Dział Naukowo-Oświatowy, osoby odpowiedzialne: Hanna Małgorzata Bogucka, Renata Mazur.

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku