Drukuj

w jaki sposób można sprostować błąd w akcie stanu cywilnego ?

Wszystkie pozycje w akcie mogą podlegać sprostowaniu, jeżeli mamy odpowiednie dokumenty. Zasadą jest , że akt późniejszy prostujemy na podstawie aktu wcześniejszego :

- akt urodzenia prostować można na podstawie aktu małżeństwa rodziców (a w przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeństwa na podstawie aktu    urodzenia matki)Jeżeli ojcostwo dziecka zostało ustalone uznanie lub sądowe    ustalenie  ojcostwa podstawą sprostowania aktu może być odpis aktu urodzenia ojca

- akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających  małżeństwo

- akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia    zmarłego (w zależności od tego czy osoba pozostawała z związku małżeńskim )

Właściwym do sprostowania aktu jest kierownik USC , w którym przechowuje się akt podlegający sprostowaniu

Za wydanie decyzji prostującej akt należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 39 zł.