Drukuj

w jaki sposób można wpisać zagraniczny akt do polskich ksiąg ?

Akt zagraniczny może być wpisany do polskich ksiąg na wniosek strony lub z urzędu. Do wniosku o dokonanie transkrypcji należy dołączyć :

- orginał zagranicznego aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) lub jego odpis poświadczony (kserokopia) przez organ miejsca wystwienia dokumentu lub odpis wielojęzyczny nie wymagający tłumaczenia.

- jego tłumaczenie (przez tłumacza przysięgłego)

- odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa

- odpis urodzenia matki , w przypadku gdy dziecko nie korzysta z domniemania pochodzenia od mężą matki , a jego ojcostwo nie zostało ustalone