Drukuj

kto może odebrać odpis aktu stanu cywilnego ?

Do otrzymania odpisów aktu stanu cywilnego uprawnione są:

- osoby, których stan cywilny został w akcie stwierdzony, ich wstępni(rodzice dziadkowie), zastępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo , małżonek lub przedstawiciel ustawowy

- sądy i organy państwowe

- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny

- organizacje społeczne , jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tych organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny