Drukuj

jakie dokumenty należy przedłożyć, aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego ?

Aby uzyskać odpis (skrócony , zupełny lub wielojęzyczny) aktu stanu cywilnego (zgonu,małżeństwa, urodzenia) należy:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- złożyć wniosek

- uiścić opłatę skarbową (jeżeli nie podlega zwolnieniu)w wysokości 22zł. za skrócony i wielojęzyczny odpis  aktu 

    stanu cywilnego, 33 zł za zupełny odpis aktu stanu cywilnego