Drukuj

Czy można wypowiedzieć umowe o pracę zawartą na 3 miesiące?

Nie, takiej umowy nie można wypowiedzieć. Przepisy kodeksu pracy przewidują jedynie możliwość wypowiedzenia umowy na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem zastrzeżenia możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zawsze jednak strony umowy mogą skorzystać z możliwości rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.