Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

ZNAJDZIESZ W BIP
Charakterystyka jednostki
Kierownik ośrodka
Pracownicy
Regulaminy i statuty
Załatwiane sprawy
Zespół Interdyscyplinarny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Asystent rodziny i piecza zastępcza
 >  Gmina, miasto > Gminne jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych ?
Co uważa się za dochód rodziny?
Komu przysługuje zasiłek stały ?
Jak ustala się wysokośc zasiłku stałego ?
Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?
Komu przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
Ile wynosi zasiłek rodzinny na 1 dziecko ?
od kiedy zmiana kryteriów
Zadaj nowe pytanie