Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

ZNAJDZIESZ W BIP
Charakterystyka wydziału
Pracownicy
Załatwiane sprawy
 >  Gmina, miasto > Urząd Miejski > Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa
AKTUALNOŚCI
Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2014-12-29
> AZBEST !!! Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, informuje osoby fizyczne z terenu gminy Środa Śląska, o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Środy Śląskiej, corocznie, terminie do 31 stycznia każdego roku, "Informacji o wyrobach zawierających azbest" znajdujących się na terenie nieruchomości będącej w ich władaniu.

2011-08-23
> Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska , istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 100% kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z załadunkiem, transportem i utylizacją zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i papę , z tym, że jednostkowe koszty robót o których wyżej nie mogą przekroczyć: 700zł/t utylizowanych wyrobów azbestowych i 650 zł/t utylizowanej papy.

 

2014-12-29
> Informacja dotycząca dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

Burmistrz Środy Śląskiej zaprasza do składania wniosków o dotacje ze środków budżetu Gminy Środa Śląska na usuwanie wyrobów zawierających azbest i papę z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Środa Śląska. Wszystkie niezbędne informacje wraz z zasadami dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska znajdują się na stronie:http://www.srodaslaska.pl/www/40089.xml

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jakie czynności należy wykonać, żeby otrzymać zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu?
Jakie czynności należy wykonać, aby otrzymać zezwolenie na posiadanie psa rasy agresywnej?
Zadaj nowe pytanie