Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

ZNAJDZIESZ W BIP
Charakterystyka wydziału
Pracownicy
Załatwiane sprawy
 >  Gmina, miasto > Urząd Miejski > Wydz. Spraw Obywatelskich
AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego i jakie należy złożyć dokumenty w celu jego uzyskania?
W jaki sposób można dokonać zameldowania na pobyt stały?
W jaki sposób można dokonać zameldowania na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy?
W jaki sposób można dokonać zameldowania na pobyt czasowy do 3-ch miesięcy?
w jaki sposób można uzyskać dane osobowe osób ze zbioru meldunkowego?
W jaki sposób wykonuje się obowiązek meldunkowy w przypadku cudzoziemca?
jak można uzyskać numer pesel dla noworodka?
czy osoba nie posiadająca zameldowania na terenie kraju ,może uzyskać numer PESEL?
czy dziecko poniżej lat 13 może uzyskać dowód osobisty?
czy mozna poświadczyć urzędowo aktualne bądź poprzednie miejsce pobytu na terenie Gminy?
Jak można zameldować się?
Jakie są potrzebne dokumenty aby zameldować cudzoziemca?
Zadaj nowe pytanie