Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

ZNAJDZIESZ W BIP
Charakterystyka wydziału
Pracownicy
Załatwiane sprawy
 >  Gmina, miasto > Urząd Miejski > Urząd Stanu Cywilnego
AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
jakie dokumenty należy przedłożyć, aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego ?
kto może odebrać odpis aktu stanu cywilnego ?
do jakich celów odpisy aktu stanu cywilnego podlegają zwolnieniu od opłaty skarbowej ?
jakie dokumenty należy przedłożyć do zgłoszenia noworodka ?
jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia małżeństwa ?
jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia zgonu , kto może zgłosić zgon i w jakim terminie należy to uczynić ?
w jaki sposób można wpisać zagraniczny akt do polskich ksiąg ?
w jaki sposób można sprostować błąd w akcie stanu cywilnego ?
Zadaj nowe pytanie