Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

ZNAJDZIESZ W BIP
Charakterystyka wydziału
Pracownicy
Załatwiane sprawy
 >  Gmina, miasto > Urząd Miejski > Wydz.. Gosp. Nieruchomościami i Architektury
AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Co to jest opłata adiacencka?
Kto i kiedy jest zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej?
Jaka jest i od czego zależy wysokość opłaty adiacenckiej?
Czy opłatę adiacencką można wnieść w ratach?
Jakie dokumenty powinno się dołączyć do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
Jaka jest różnica między wstępnym projektem podziału nieruchomości a projektem podziału nieruchomości?
Kiedy można dokonać podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego?
Czy projektowane do wydzielenia działki gruntu muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej?
Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Chciałbym razem ze wspólnikiem złożyć wniosek o podział naszej nieruchomości ale obecnie przebywam za granicą. Co mam zrobić aby wniosek został rozpatrzony?
Czy aby podzielić nieruchomość zabytkową należy otrzymać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?
Kto ponosi koszty postępowania podziałowego?
Zadaj nowe pytanie