Drukuj

Informacja ws. targowiska zastępczego

(2018-03-02)

Informujemy, iż od 6 marca br. obowiązywać będzie regulamin targowiska zastępczego w Środzie Śląskiej. Jego zapisy zostały sformułowane w porozumieniu z handlującymi.

W drodze negocjacji z prywatnymi właścicielami terenu sąsiadującego z gminnym targowiskiem zastępczym Gmina Środa Śląska wydzierżawiła od podmiotów prywatnych dodatkowy teren dla targowiska zastępczego, który służyć będzie handlującym i kupującym do czasu otwarcia nowego targowiska miejskiego. Dzięki temu wygospodarowano więcej stanowisk i osiągnięto porozumienie pomiędzy handlującymi a administratorem targowiska – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej.

Pięcioosobowa delegacja handlujących spotkała się w piątek, 2 marca br., z przedstawicielami OSiRu oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej w celu doprecyzowania regulaminu korzystania z targowiska zastępczego. Podczas spotkania wspólnie ustalono zapisy dokumentu. Najważniejsze ustalenia dotyczą sposobu zajmowania stanowisk handlowych. W tej kwestii obie strony zgodziły się, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozmieszczenie stanowisk w oparciu o dotychczas zajmowane miejsca. Wobec tego przedstawiciel administratora targowiska w porozumieniu z handlującymi ustalił rozmieszczenie stanowisk na targowisku zastępczym, a powyższy układ będzie obowiązywał do czasu uruchomienia nowego targowiska miejskiego – Średzkiego Rynku Rolno-Spożywczego.

Regulamin targowiska zastępczego w Środzie Śląskiej (pdf)