Drukuj

Pielęgnowane od 1997 roku partnerstwo szkół między Szkolnym Centrum z Saterland a średzkimi szkołami, które prowadzą wymiany uczniowskie zainicjowały przedstawicieli władz Środy Śląskiej, by stworzyć partnerstwo również na szczeblu politycznym.
Burmistrz i Radni Gminy Środa Śląska przedłożyli 08 kwietnia 1999 roku Gminie Saterland propozycję partnerstwa. Jednocześnie Burmistrz i Radni z Saterland zostali zaproszeni do Środy Śląskiej. Wizyta delegacji niemieckiej, trwająca od 07 do 10 października, doprowadziła do nawiązania pierwszych kontaktów. Po jednogłośnym przyjęciu partnerstwa przez Radnych obu Gmin, Burmistrz Środy Śląskiej - Bogusław Krasucki i Przewodniczący Rady - Waldemar Wawrzyński, z jednej strony oraz Burmistrz Saterland - Hubert Frye, z drugiej strony, podpisali 1 czerwca 2002 roku umowę partnerską między gminami.
W umowie partnerskiej obie strony zobowiązały się do stałych kontaktów i wzajemnego wsparcia w różnorodnych obszarach administracji, biorąc jednocześnie pod uwagę obie kultury i respektując polityczne, religijne i społeczne poglądy.
Jednocześnie wyrażona została wola współpracy między obywatelami obu gmin, mająca na celu stałe pogłębianie przyjaźni i znoszenie barier tworząc dzięki temu Europę bez granic.
Odbywające się od 1999 roku regularne odwiedziny delegacji z gmin partnerskich, w których biorą udział również przedstawiciele miejscowych organizacji pogłębia ową współpracę. Dzisiaj można już mówić nie tylko o partnerstwie gmin, ale przede wszystkim o przyjaźni jaka wytworzyła się między nimi. Gmina Środa Śląska uhonorowała Petera Zieglera - inicjatora wymiany uczniowskiej i Burmistrza Huberta Frye medalem "Zasłużony dla Gminy Środa Śląska" w dowód uznania zasług jakie obaj wnieśli na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków między obywatelami Środy Śląskiej i Saterland. Następstwem jest także podpisana w 2002 roku umowa partnerska ochotniczych straży pożarnych z Bukówka i Ramsloh. Współpraca obu gmin rozwija się również dzięki wykorzystaniu środków z programów Unii Europejskiej, w szczególności Program Miasta Bliźniacze - TOWN-twinning i Sokrates - komponent Comenius.