Drukuj

Trasy turystyczne i rowerowe to wielki potencjał Gminy Środa Śląska dający możliwość aktywnego wypoczynku połączonego z bliskością przyrody. Do najciekawszych szlaków biegnących przez Gminę Środa śląska możemy zaliczyć rowerowy "Szlak odry", drogę świętego Jakuba oraz Ślężański szlak Świętego Jakuba. Dla turystów oraz mieszkańców zainteresowanych zwiedzanie tylko ziemi średzkiej przygotowaliśmy szlak rowerowy północnej części gminy biegnący między innymi przez obszary natura 2000.