Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Oferta inwestycyjna

 >  Oferta inwestycyjna > Co oferujemy > Klienci indywidualni

 

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
informuje o ogłoszeniu    
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiący własność gminy Środa Śląska
      
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Szczepanów, przeznaczona pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. działka nr 902/7, AM-2 o powierzchni 0,1262 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą Nr WR1S/00041020/2.
 Cena wywoławcza : 32.404,00 zł
 Wysokość wadium :  4.000,00 zł

2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym położonym w Komornikach przy ul. Średzkiej na działce nr 83 o pow. 178 m kw, dla  której  Sąd  Rejonowy prowadzi księgę wieczystą WR1S/00212224/6 w w udziale  6997/10000 części z którym  to udziałem związane jest prawo korzystania z niewyodrębnionych lokali :
- mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 34.35 m kw, mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 60.05 m kw użytkowego (świetlica) o pow. użytkowej 127.40 m kw.
Cena wywoławcza        -  298.077,00  zł
w tym  cena  gruntu      -     6.423,00  zł
           cena  budynku    -  291.654,00  zł
Wysokość wadium       -    20.000,00 zł  

Wadium należy wpłacić do dnia 30.04.2018r. na konto Urzędu  Miejskiego  Środa Śląska PKO BP SA Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

4. Termin i miejsce przetargu : Przetarg  odbędzie się  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  (ratusz) pl. Wolności 1 w dniu 07.05.2018r. o godz. 12.00.

5. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:
    • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 5,
    • na stronach internetowych : www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl

6. Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr A-6, tel. 71 39 60 732 lub 746.

 

 

- załącznik graficzny Szczepanów