Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Inwestycje

   >  Inwestycje > Budowa kanalizacji w Środzie Śląskiej

  Inwestycja współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej

  Status: zrealizowana

                       

                                                   .

  Zakończono realizację zadania pn. kanalizacja w ulicy Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej współfinansowanego w ramach działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
  Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej deszczowej w ulicach Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej.
  W ulicach Wrocławskiej i Dojazdowej powstały 2 odrębne kanały sanitarne odprowadzające ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej oraz kanał deszczowy odprowadzający wody deszczowe do cieku Rokitnik. W ulicy Różanej i Wiśniowej ze względu na istniejącą zwartą zabudowę oraz brak możliwości technicznych poprowadzenia dwóch odrębnych kanałów został wybudowany kanał ogólnospławny odprowadzający ścieki komunalne i wody deszczowe siecią kanalizacyjną do oczyszczalni. W ramach realizacji projektu została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,5 km, ogólnospławnej o długości 0,22 km oraz deszczowej o długości 0,81 km wraz z odejściami do posesji.
  Celem zrealizowanego projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa poziomu życia mieszkańców Środy Śląskiej. Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska może stanowić istotną barierę dalszego rozwoju naszego regionu, dlatego też niezbędne było przeprowadzenie inwestycji w tej dziedzinie. Realizacja projektu wynika z zobowiązań akcesyjnych. Bezpośrednim rezultatem zrealizowanego projektu jest podłączenie 69 gospodarstw domowych oraz 253 osób w nich zamieszkujących do sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowanie gminnej sieci kanalizacji deszczowej.
  Nie więcej niż 75 % kosztów inwestycji (813 762,76 zł) zostanie pokryte przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, nie więcej niż 10 % (129 332,92 zł) przekaże Budżet Państwa, natomiast pozostałe koszty jako beneficjent pokrywa Gmina Środa Śląska (350 233,56 zł), co daje łączną kwotę 1293 329,24 zł.

  Poleć znajomemu Wersja do wydruku