Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Inwestycje

   >  Inwestycje > Przebudowa rowu Rokitnik oraz modernizacja zbiornika kajaki

  Inwestycja współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej

  Status: zrealizowana

                                                 

  Zakończono realizację zadania pn. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik w Środzie Śląskiej współfinansowanego w ramach działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Projekt obejmował przebudowę akwenu Kajaki oraz zasilającego go rowu Rokitnik
  (w części otwartej i krytej). Projektowany kanał rowu Rokitnik, poprzez nowy mnich o wyższych parametrach, przejmie wody z istniejącego akwenu Kajaki usytuowanego w dolinie i odprowadzi wody do rowu otwartego Rokitnik, a następnie do rzeki Średzka Woda. Regulacja rowu polegała na odmuleniu dna z korektą rzędnych szerokości i wysokości, regulacji oraz umocnieniu stopy skarpy i dna. Rów na odcinku ujściowym (dno i skarpy) został umocniony płytami betonowymi ażurowymi, natomiast na odcinku powyżej akwenu Kajaki stopy skarpy zostały umocnione kiszką faszynowa. Ponadto zaprojektowano i wykonano komory połączeniowe i spadowe na załamaniach kanału krytego oraz na długich odcinkach prostych. Wlot do kanału o wymiarach wewnętrznych 1500:1000 mm znajduje się na 10 cm podłożu betonowym usytuowanym na 20 cm podsypce żwirowej. Przed wlotem na długości 10 m zostały ułożone płyty betonowe wzmacniające dno i skarpy. Odprowadzenie wód odbywa się poprzez system piętrząco spustowy. Dno zbiornika Kajaki było pokryte przez namuły, aby je usunąć całkowicie spuszczono wodę (ok. 76,500m3) ze zbiornika, a następnie osuszono dno oraz wywieziono zalegający na dnie namuł. W ramach modernizacji zbiornika powstała również plaża, poprzez nawiezienie drobnego piasku. W obrębie plaży asfaltowa nawierzchnia chodnika zos-tała zastąpiona nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, natomiast przy brzegu akwenu umieszczono dwa pomosty drewniane.
  Jednym z głównych celów realizacji projektu była poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ponadto powstało zaplecze dla terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, możliwa będzie również budowa basenu dla Gminy, ponieważ rów będzie mógł spełniać rolę odbiornika wód powierzchniowych. Projekt koresponduje również z celami dotyczącymi zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych oraz tworzenia przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu jest zmodernizowanie elementów zapobiegających powodziom na odcinku 3,18 km oraz uzbrojenie 27ha terenów inwestycyjnych poprzez umożliwienie odprowadzenia wód opadowych do zmodernizowanego cieku Rokitnik.
  Duża część kosztów inwestycji (976 827,10 zł) zostanie pokryta przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa przekaże kwotę o równowartości 130 187,54 zł, natomiast pozostałe koszty (195 421,97 zł) jako beneficjent pokrywa Gmina Środa Śląska, co daje łączną kwotę 1 496 126,41 zł.

  Poleć znajomemu Wersja do wydruku