Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka, finanse

ZOBACZ TAKŻE
Tabela kursów średnich NBP
 >  Gospodarka, finanse > Kwoty i daty

Wysokość naliczanych podatków od osób fizycznych i osób prawnych wg uchwał Rady Miejskiej na rok 2006 znajdziesz tutaj. Terminy płatności podatków znajdziesz w tabeli poniżej.


RODZAJ PODATKU


TERMIN PŁATNOŚCI


Podatek od nieruchomości


Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane bez wezwania wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 dnia  każdego miesiąca

opłata od posiadania psa

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do końca czerwca każdego roku lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.

Podatek leśny

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek rolny

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

 

 

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku