Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gospodarka, finanse

ZOBACZ TAKŻE
Podatki w 2004r.
 >  Gospodarka, finanse > Podatki lokalne

Poniżej zamieszczone zostały uchwały Rady Miejskiej, w których zawarte są stawki podatku obowiązujące w roku 2018 na terenie Gminy Środa Śląska.

podatek od środków transportowych PDF 63 KB

podstawa do obliczenia podatku leśnego PDF 54 KB

podstawa do obliczenia podatku rolnego  PDF 55 KB

stawki podatku od nieruchomości PDF 61 KB

opłata od posiadania psów PDF 57 KB

uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDF 604 KB

Wzory formularzy przeznaczone dla osób fizycznych i prawnych zostały zamieszczone poniżej.

 

deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) PDF 114 KB

załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych (DT-1/A) PDF 90 KB

deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) PDF 88 KB

informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) PDF 84 KB

deklaracja na podatek leśny (DL-1) PDF 79 KB

informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) PDF 77 KB

deklaracja na podatek rolny (DR-1) PDF 84 KB

informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) PDF 79 KB

informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (INLR-1 PDF 74 KB)

deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami ( PDF 73 KB)