Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bukówek

 

Zakup średniego pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukówku 

 

Gmina Środa Śląska realizuje projekt "Zakup średniego pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukówku" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Przedmiot projektu zakup średniego wozu ratowniczo – gaśniczego IVECO Eurocargo tj.: pojazdu specjalnego przeznaczenia służący ochronie środowiska
Beneficjent projektu beneficjentem projektu jest Gmina Środa Śląska, zaś operatorem zakupionego wozu jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Bukówek
Cel ogólny projektu działanie w kierunku ochrony środowiska, a przede wszystkim w wymiarze zapewnienia należytej ochrony dla życia i mienia mieszkańców gminy Środa Śląska w tym bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego
Całkowita wartość projektu 749 931 zł
Wydatki kwalifikowane 609 700 zł
Źródła dofinansowania 1. Budżet Gminy: 408 000 
2. Dotacja ze środków WFOŚiGW w wysokości 80 000 zł
www.wfosigw.wroclaw.pl
3. Dotacja ze środków UMWD w wysokości 37 000 zł
www.umwd.dolnyslask.pl
4. Dotacja dla OSP ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w wysokości
220 647 

Okres realizacji projektu 11.09.2017 - 20.11.2017

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Poleć znajomemu Wersja do wydruku