Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Projekty z dofinansowaniem > Gminna komunikacja zbiorowa - etap I

 

Uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w Gminie Środa Śląska - etap I

 

Gmina Środa Śląska realizuje projekt Uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w gminie Środa Śląska Etap I dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych oraz Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Przedmiot projektu zakup taboru autobusowego - 3 autobusów elektrycznych klasy midi wraz z 3 stacjami dokującymi, 3 autobusów z napędem ON klasy mini oraz 3 minibusów elektrycznych wolnobieżnych. Zgodnie z "Wariantową koncepcją utworzenia systemu autobusowej komunikacji gminnej w Środzie Śląskiej" zakup taboru służył będzie uruchomieniu gminnej komunikacji.
Beneficjent projektu Gmina Środa Śląska, która będzie odpowiedzialna za organizację transportu, zaś operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy będzie spółka komunalna spełniająca kryteria podmiotu wewnętrznego (ze 100% udziałem gminy).
Cel główny projektu szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego poprzez uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w Środzie Śląskiej, w ramach której powstaną nowe linie miejskie i podmiejskie, komunikacja będzie kursować częściej niż u dotychczasowych przewoźników, zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów miejskich między głównymi węzłami przesiadkowymi i generatorami ruchu, zwiększy się realizacja połączeń bezpośrednich, kursy realizowane będą w weekendy i święta.
Cele ogólne projektu między innymi: poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych, osób starszych, rodzin z małymi dziećmi w wózkach, a także osób o ograniczonej zdolności ruchowej lepsza integracja gałęzi transportu, w tym szczególnie z transportem kolejowym na terenie gminy, promowanie ekologicznych rozwiązań w ramach zintegrowanego transportu zbiorowego (kolejowego i autobusowego) na terenie gminy Środa Śląska.
Źródło dofinansowania realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 8 417 689,50
Wydatki kwalifikowane 6 843 650,00
Kwota dofinansowania 5 817 102,50
Okres realizacji projektu  09.09.2016 - 30.11.2017

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku