Drukuj

Informacja o uzyskanej pomocy z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie azbestu

(2016-07-15)

W/w kwotę uzyskano na realizację zadnia pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska”, w wysokości 85% poniesionych nakładów. Dzięki wsparciu Funduszu, z budynków gospodarczych planowany jest demont i utylizacja 63 ton płyt azbestowo -cementowych.