Drukuj

Obwieszczenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska

(2016-01-18)

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenie strategicznej oceny na środowisko dla projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska"

Burmistrz Środy Śląskiej na podstawie art.48 ust. 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

informuje

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska"

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska" podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej internetowej Gminy Środa Śląska oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie miejskim w Środzie Śląskiej.

 

W załączeniu stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  (tutaj)  oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ( tutaj)