Drukuj

Informacja o uzyskanej dotacji

(2015-09-24)

W/w kwotę uzyskano na realizację zadnia pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska”, w wysokości 85% poniesionych nakładów. Dzięki wsparciu Funduszu, z budynków gospodarczych zdemontowano i poddano utylizacji 67,33 ton płyt azbestowo -cementowych.