Drukuj

Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

(2018-01-04)

Zakłada się, że w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu pozyskane zostanie dofinansowanie w wysokości 85% kosztów demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych. Pozostałe 15 % kosztów demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych pokryte zostaną przez Gminę Środa Śląska. Pozyskana dotacja wraz z dofinansowaniem przez Gminę Środa Śląska pokryje w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości. Wszelkie inne koszty, związane z zastąpieniem wyrobów azbestowych nowymi materiałami, będą ponoszone przez właściciela nieruchomości.

 

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości położonych w obrębie gminy Środa Śląska, zainteresowani usunięciem w 2018 roku z terenu swoich nieruchomości wyrobów azbestowych, proszeni są o dostarczenie wypełnionych deklaracji do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej – Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa do dnia 6 lutego 2018 r.

 

W załączeniu druk deklaracji    tutaj