Drukuj

Konkurs plastyczny pn. "Środa Śląska - moje miasto".

(2012-05-23)

Regulamin konkursu plastycznego
 
Środa Śląska
-moje MIASTO!


 
Organizator:
Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58.

Cele:
* propagowanie obchodów „Dni Środy Śląskiej”;
* promowanie miasta Środa Śląska;
* upowszechnianie  wśród młodych czytelników wiedzy na temat Środy Śląskiej;
* zainteresowanie młodych czytelników historią oraz przeszłością miasta;
* uczulenie na zmysł artystyczny;
* promocja Biblioteki w regionie;
* zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki;
* stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Tematyka:
Tematem pracy konkursowa jest przedstawienie Środy Śląskiej „okiem” Młodego Czytelnika w postaci obrazu namalowanego farbami.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 1 – 3 SP z terenu miasta i gminy Środa Śląska.

Zasady uczestnictwa:
*Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby organizatora – Dział Dziecięcy BP w Środzie Śląskiej wypełnionej karty zgłoszeniowej (Wychowawca wytypuje maksymalnie dwie osoby z klasy) do 22 maja 2012 roku (tutaj można pobrać kartę zgłoszeniową - format PDF);

Przebieg konkursu:
*28 maja 2012 roku o godzinie 9.00 odbędzie się konkurs plastyczny „Środa Śląska – moje miasto” na Dziedzińcu DK ;
*Uczestnicy wykonają prace plastyczne, ograniczenie czasowe – 50 minut;
*Uczestnikom konkursu zapewniamy sztalugi/tablice korkowe, papier, farby oraz pędzle.

Ocena:
W wytypowaniu zwycięzcy będzie brana pod uwagę przede wszystkim zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność oraz estetyka.

Dodatkowe informacje:
*Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia;
*Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki będą umieszczone na stronie internetowej BP Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. na łamach „Expressu Średzkiego” i w „Rolandzie”;
*Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12.06.2012 r. o godzinie 10.00 w Dziale Dziecięcym BP;
*Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, w Dziale Dziecięcym;
*Uczestnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt;


*Dodatkowych informacji o konkursie udziela Karolina Załęska z Działu Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 11.00-18.00, w środy w godz. 8.00-12.00  Kontakt: tel. 71 397-65-93.