Drukuj

Konkurs czytelniczy "Życie i twórczość H. Ch. Andersena"

(2012-03-02)

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
"ŻYCIE I TWÓRCZOŚC H. CH. ANDERSENA"

Organizator:
Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58.

Cele konkursu:
- Popularyzacja utworów Hansa Christiana Andersena.
- Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej, poszerzenie wiadomości zdobytych na zajęciach.
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów.
- Wyrabianie wrażliwości estetycznej przez kontakt ze światem książki.
- Umożliwienie zaprezentowania zdobytej wiedzy

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas III i  IV z terenu miasta i gminy Środa Śląska.

Organizator konkursu:
- Konkurs odbędzie się dnia 26.03.2012r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Dziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
- Obejmuje podstawową wiedzę na temat życia i twórczości Hansa Christiana Andersena oraz znajomość treści ośmiu baśni: „Dni tygodnia”, „Calineczka”, „Pasterka i kominiarczyk”, „Krzesiwo”, „Latający kufer”, „Mała syrenka”, „Słowik”, „Świniopas”.
- Opracowany jest w formie testu.
- Karty zgłoszeń (grupowe) dotyczące uczestników danej klasy należy składać w bibliotece do dnia 12.03.2012 r.
- Z każdej klasy wychowawcy wytypują do 5-ciu uczniów.

Przebieg konkursu:
- Powitanie uczestników.
- Powołanie i przedstawienie jury.
- Omówienie przez prowadzącego spraw organizacyjnych.
- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 03.04.2012  r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Dziale Dziecięcym BP.
- Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.
- Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki będą umieszczone na stronie internetowej BP
www.bpsrodaslaska.pl

Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Karolina Załęska, Dział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 11.00 do 18.00; w środy w godzinach od 8.00 do 12.00.
Kontakt: tel. 71 397-65-93.