Drukuj

Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza baśń Andersena".

(2012-03-02)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Organizator:
Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58.

Cele:
- popularyzacja twórczości Hansa Chrystiana Andersena;
- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastyką i czytelnictwem wśród dzieci;
- rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w twórczości plastycznej;
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.

Tematyka:
Praca konkursowa powinna być samodzielną, dziecięcą interpretacją świata przedstawionego w baśniach H. Ch. Andersena.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i gminy Środa Śląska.

Technika wykonanych prac:
- forma papierowa, format A4, A3.
*Prace na odwrocie należy czytelnie podpisać z podaniem danych:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu.
*Jeżeli prace wykonywane są w przedszkolu proszę umieścić także adres i nr telefonu przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela.

Prace należy składać w bibliotece do dnia 26 marca 2012 roku.
Przy ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowość i estetyka wykonania.

Dodatkowe informacje:
- Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
- Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki będą umieszczone na stronie internetowej BP
www.bpsrodaslaska.pl
- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 04.04.2012 r. o godzinie 10.00 w Dziale Dziecięcym BP.
- Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, w bibliotece. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
- Dodatkowych informacji o konkursie udziela Karolina Załęska z Działu Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 11.00-18.00, w środy w godz. 8.00-12.00  Kontakt: tel. 71 397-65-93.