Drukuj

Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

(2011-08-23)

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek do Burmistrza Środy Śląskiej wraz z dokumentami określonymi w uchwale. Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok, aż do wyczerpania limitów środków finansowych przewidzianych w planie wydatków na dany rok budżetowy.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, II piętro pokój nr B-10, telefon 71 39 60 756, e-mail: ros_kierownik@srodaslaska.pl

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska

Wniosek na dotację. pdf