Drukuj

Informacja dotycząca dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

(2011-08-23)

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska , istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 100% kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z załadunkiem, transportem i utylizacją zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i papę , z tym, że jednostkowe koszty robót o których wyżej nie mogą przekroczyć: 700zł/t utylizowanych wyrobów azbestowych i 650 zł/t utylizowanej papy..

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek do Burmistrza Środy Śląskiej wraz z dokumentami określonymi w uchwale. Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok, aż do wyczerpania limitów środków finansowych przewidzianych w planie wydatków na dany rok budżetowy.