Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

2011-08-11

W miesiącu październiku w Dziale Dziecięcym BP rozpoczęto akcję promocyjną czytelnictwo pod nazwą „Pasowanie na Czytelnika Działu Dziecięcego BP”. Akcja kierowana jest do wszystkich pierwszoklasistów i ich wychowawców ze szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Środa Śląska.

Uczniowie klas I zapoznają się z działalnością Działu Dziecięcego, jego księgozbiorem oraz krótką historią powstania książki. Uczestnicy mają okazję wysłuchać głośnego czytania, biorą udział w zajęciach plastycznych oraz rozwiązują krzyżówkę. Po złożeniu „przyrzeczenia czytelniczego” o poszanowaniu książki dla dzieci obdarowywane są dyplomami Czytelnika.

W ramach imprez czytelniczych „Pasowanie na Czytelnika” odbyło się 10 zajęć, w których wzięło udział ponad 200 uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych w Środzie Śląskiej, Krynicznie, Rakoszycach i Ciechowie.