Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Turystyka, rekreacja

 >  Turystyka, rekreacja > Trasy turystyczne i rowerowe > ŚLĘŻAŃSKI SZLAK ŚWIĘTEGO JAKUBA z Sobótki do Środy-Śląskiej

ŚLĘŻSKI SZLAK ŚWIĘTEGO JAKUBA z Sobótki do Środy-Śląskiej

Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają s piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba (Caminos de

Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege). Służyć one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub mej grupie przemierzać

chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną smodlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego Kontynentu albo po prostu - zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele

zdrowy duch". Bo właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na 'rekolekcje w

drodze'.

 

www.camino.net.pl

 


W dniu 25 lipca (odpust św.Jakuba) nastąpi otwarcie Drogi Świętego Jakuba na szczycie góry Ślęży.

Ślężański Szlak Świętego Jakuba stanie s szlakiem dojściowym do istniejącej już i rozwijanej przez Fundację Wioski Franciszkańskiej i jej przyjaciół drogi św.Jakuba Via Regia. Szlak poprowadzi pielgrzymów ze szczytu Ślęży przez Sobótkę, Mietków, Kostomłoty do Środy-Śląskiej. Na trasie znajdą s dwa kościoły pw.św.Jakuba (w Sobótce i Ujowie).

 

Szlak powstaje dzięki zaangażowaniu Gmin leżących na szlaku, przy współpracy Fundacji Wioski Franciszkańskiej z Janic. Znakowanie szlaku

odbywa s przy yciu znaku uproszczonej muszli- symbolu zaakceptowanego przez  Radę  Europy  i  znanego  pielgrzymom  ze  szlaków  w  Hiszpanii.  Ślężański Szlak  Świętego  Jakuba  to  55-kilometrowy  odcinek,  biegnący  głównie  drogami polnymi   i   leśnymi,   który   nie   omija   jednak   obiektów   wnych   dla   naszego regionu pod względem historycznym, kulturowym i religijnym.

 


Poleć znajomemu Wersja do wydruku