Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

I. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska (pdf 1,2 MB)

   Załącznik do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska (pdf 265 KB)

   Aneks do Programu Ochrony Środowiska lata 2004-2006 (pdf 3 847 KB)

II. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska (pdf 687 KB)

III.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku (pdf 823kB)

IV. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku (pdf 869 kB) 

V. Program usuwania azbestu dla gminy Środa Śląska na lata 2012 - 2032

VI. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska

VII. Plan urządzeniowo - rolny

VIII. Granica rolno- leśna

IX.Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Środa Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku

X. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska

Poleć znajomemu Wersja do wydruku