Drukuj
Kalendarium kontaktów

Środa Śląska – Saterland od roku 1996 do...

1996

Wrzesień: Seminarium w Krzyżowej dla nauczycieli z Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii zorganizowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

1997

Lipiec: Wizyta i pobyt w Saterlandzie delegacji Kuratorium Wrocławskiego z dyr. Leszkiem Pawlakiem i Sławomirem Siwerskim.

1997

Wrzesień: I wymiana młodzieży (43 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

1998

Maj: Pobyt uczniów uczestników I wymiany młodzieży w Niemczech.
Wrzesień: II wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

1999

Luty: Stworzenie i wyposażenie laboratorium językowego w SP 3 (jednego z trzech) przy udziale Schulzentrum Saterland i środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Marzec: Wizyta władz samorządowych Saterlandu w Środzie Śląskiej.
Maj: Pobyt uczniów uczestników II wymiany młodzieży w Niemczech.
Październik: III wymiana młodzieży (44 uczniów). Pobyt grupy w Polsce. Udział po raz pierwszy uczniów z gimnazjum w Ciechowie w wymianie młodzieży.
Grudzień: Publikacja w Niemczech opracowania dotyczącego wymiany młodzieży Środa Śląska - Saterland, niemieckiej nauczycielki Vivien Boetcher „Polen – Nein, danke”.

2000

Czerwiec: Pobyt uczniów uczestników III wymiany młodzieży w Niemczech. Udział uczestników wymiany w wystawie EXPO 2000 w Hannoverze.
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych Środy Śląskiej w Saterlandzie.
Październik: IV wymiana młodzieży ( 44 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

2001

Marzec: Wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu na Dolny Śląsk i do Środy Śląskiej zorganizowany przez organizację kształceniową Bildungswerk Saterland.
Maj: Pobyt uczniów uczestników IV wymiany młodzieży w Niemczech.
Czerwiec: Stworzenie i wyposażenie laboratorium językowego w Gimnazjum w Środzie Śląskiej (drugiego z trzech) przy udziale Schulzentrum Saterland i środków Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej.
Czerwiec: Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego Partnerstwa Miast podczas wizyty delegacji władz samorządowych Saterlandu w Środzie Śląskiej
Sierpień: Zorganizowanie w Saterlandzie 3 tygodniowego pobytu dla 34 uczniów z okolic Krakowa, z terenów dotkniętych powodzią.
Październik: V wymiana młodzieży (44 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.
Październik: II wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu na Dolny Śląsk zorganizowany przez organizację kształceniową Bildungswerk Saterland. Inicjacja kontaktów OSP i Czerwonego Krzyża.

2002

Luty: Stworzenie i wyposażenie laboratorium językowego w Zespole Szkół w Ciechowie (trzeciego) przy udziale Schulzentrum Saterland i środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Marzec: Pobyt na konferencji przedstawicieli władz samorządowych Środy Śląskiej i Saterlandu w Brukseli na konferencji dot. współpracy gmin.
Marzec: Wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu do Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, zorganizowany przez organizację kształceniową Blidungswek Saterland. Pobyt grupy także w Środzie Śląskiej.
Maj: Pobyt uczniów uczestników VI wymiany młodzieży w Niemczech
Czerwiec: Podpisanie dokumentów Partnerstwa Miast Środa Śląska - Saterland. Wizyta władz samorządowych podczas „Dni Środy Śląskiej”.
Czerwiec: Wystawa fotograficzno-plastyczna Anny Niczke i Sławomira Siwerskiego „Miasta Partnerskie Środa Śląska - Saterland” w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.
Lipiec: Wystawa fotograficzno-plastyczna Anny Niczke i Sławomira Siwerskiego „Dolny Śląsk w rysunku i w fotografii” w Hameln.
Sierpień: Wystawa fotograficzno-plastyczna Anny Niczke i Sławomira Siwerskiego „Miasta Partnerskie Środa Śląska - Saterland” w Ratuszu w Saterlandzie.
Lipiec: Obóz młodzieżowych straży pożarnych zorganizowany w Polsce (ok.30 uczestników).
Wrzesień: Pobyt delegacji Środy Śląskiej w Saterlandzie. Występ zespołu „Dolnoślązacy” podczas święta Krammarkt w Saterlandzie.
Październik: Wizyta członków Neumarkter Verein u władz samorządowych w Środzie Śląskiej, podczas pobytu na Dolnym Śląsku.
Październik: VI wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Środa Śląska” dla Petera Zieglera.
Grudzień: Publikacja drugiej części opracowania dotyczącego wymiany młodzieży Środa Śląska – Saterland w języku polskim, autorstwa Sławomira Siwerskiego
„Polska - ależ tak!”

2003

Marzec: Wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu na Dolny Śląsk i do Środy Śląskiej zorganizowany przez organizację kształceniową Bildungswerk Saterland.
Maj: Pobyt uczniów uczestników VI wymiany młodzieży w Niemczech.
Czerwiec: Wizyta władz gminy Saterland w Środzie Śląskiej.
Sierpień: Wycieczka kształceniowa dla dorosłych mieszkańców Saterlandu „Śladami wydarzeń roku 1980” w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland. Konferencja – spotkanie grupy z Laureatem Nagrody Nobla, Prezydentem Lechem Wałęsą, oraz Ks. Prałatem Henrykiem Jankowskim.
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt. Odsłonięcie tablic o partnerstwie miast w Saterlandzie.
Październik: VII wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

Październik: Delegacja OSP z Saterlandu i podpisanie Dokumentu o Współpracy pomiędzy Feuerwehr Ramsloh i OSP Bukówek.

2004

Marzec: Wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu do Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, zorganizowany przez organizację kształceniową Bildungswerk Saterland.
Maj: Pobyt uczniów uczestników VII wymiany młodzieży w Niemczech.
Czerwiec: Koncert zespołu muzycznego z Saterlandu podczas „Dni Środy Śląskiej” i w szkołach w Ciechowie i SP 3.
Nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” Hubetowi Frye i Sławomirowi Siwerskiemu za zasługi dla współpracy gmin. Uroczyste odsłonięcie tablic o partnerstwie miast w Środzie Śląskiej.


Czerwiec-lipiec: Obóz młodzieżowych straży pożarnych zorganizowany w Niemczech (ok.32 uczestników).
Sierpień: Wycieczka kształceniowa dla mieszkańców Saterlandu na Mazury w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland.
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych oraz przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie. Podpisanie Dokumentu o współpracy pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem i DRK.
Październik: VIII wymiana młodzieży ( 46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

2005

Marzec: Pobyt grupy dorosłych na Dolnym Śląsku w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland.
Maj: Pobyt uczniów uczestników VIII wymiany młodzieży w Niemczech.
Czerwiec: Drugi koncert zespołu muzycznego z Saterlandu podczas „Dni Środy Śląskiej” oraz w szkołach w Ciechowie i SP 3.
Lipiec: Pierwsze szkolenie nauczycieli ze Środy Śląskiej w Saterlandzie.
Lipiec: Udział młodzieży średzkiej w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii. Wcześniejszy pobyt uczestników w Saterlandzie.
Sierpień: Wycieczka kształceniowa dla mieszkańców Saterlandu wzdłuż polskiego wybrzeża od Szczecina do Gdańska „Perły Bałtyku” w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland.
Wrzesień: Wizyta przedstawicieli władz samorządowych i stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie.
Październik: IX wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

2006

Marzec: Pobyt grupy dorosłych na Dolnym Śląsku w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland. Początek współpracy Landfrauen z Kołami Gospodyń Wiejskich z gminy Środa Śląska.
Maj: Pobyt uczniów uczestników IX wymiany młodzieży w Niemczech.
Czerwiec: Powstanie pracy licencjackiej Roberta Janiaka dotyczącej współpracy Środa Śląska- Saterland.
Czerwiec: Trzeci koncert zespołu muzycznego z Saterlandu podczas „Dni Środy Śląskiej” oraz w szkołach w Ciechowie i SP 3. Wizyta władz samorządowych.

*

Zakończenie projektu UE Comenius realizowanego przez młodzież od 2003 roku w Ciechowie razem ze szkołami w Holandii – Meppeln, Czechach – Vlasim i Niemczech – Saterland, na temat: „Organizacja czasu wolnego i przeciwdziałanie agresji”, wraz z produktem końcowym – filmem DVD wyprodukowanym przez młodzież. Wmurowanie Kamienia Przyjaźni w „Parku Przyjaźni” w Ciechowie.

Czerwiec: Udział w spotkaniu w władzami samorządowymi Hameln oraz w spotkaniu stowarzyszenia Neumarkter Verein w Hameln.
Lipiec: Drugie szkolenie nauczycieli z gminy Środa Śląska w Saterlandzie.
Sierpień: Druga wycieczka kształceniowa dla dorosłych mieszkańców Saterlandu wzdłuż polskiego wybrzeża od Szczecina do Gdańska „Perły Bałtyku” w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland. Drugie spotkanie z Laureatem Nagrody Nobla, Prezydentem Lechem Wałęsą.
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych oraz przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie.
Październik: X wymiana młodzieży (44 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

2007

Kwiecień: Wyjazd w ramach Bildungswerk grupy Landfrauen Saterland na Dolny Śląsk.
Maj: Pobyt uczniów uczestników X wymiany młodzieży w Niemczech.
Czerwiec: Czwarty koncert zespołu muzycznego z Saterlandu podczas „Dni Środy Śląskiej” oraz w szkołach w Szczepanowie i SP 3.
Maj-czerwiec: Szkolenie dla nauczycieli z SZS Saterland w Środzie Śląskiej.
Przyznanie Gminie Środa Śląska Nagrody Komisji Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Dyplom Europy” za osiągnięcia w dziedzinie współpracy pomiędzy gminami Saterland i Środa Śląska.
Czerwiec: Realizacja wspólnego projektu „Marko Polo” przez Szkołę Podstawową nr 3 w Środzie i Schulzentrum Saterland.

 

Lipiec: Wizyta członków Neumarkter Verein u władz samorządowych w Środzie Śląskiej, podczas pobytu na Dolnym Śląsku
Sierpień: Wyjazd kształceniowy dorosłych mieszkańców Saterlandu w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland „Do granic Unii” wraz ze zwiedzaniem Warszawy, Częstochowy, Lublina Chełma. Majdanka, Niepokalanowa.
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie.
Październik: XI wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce. Rozpoczęcie wymiany młodzieży także ze szkołą w Szczepanowie. Kolejny projekt Unii Europejskiej e-Twinning w Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej.

2008

Styczeń: Rozpoczęcie starań o zwrot dzwonu stojącego w hali sportowej w Hameln do kościółka NMP w Środzie Śląskiej, skąd został zabrany w czasie wojny
Marzec: Kolejna, partnerska wizyta dorosłych gości z Saterlandu, w ramach wyjazdu kształceniowego Bildungswerk Saterland, o tematyce: Śladami filmu „Lista Schindler`a”- do Środy, Krakowa, Oświęcimia- Brzezinki, Wrocławia. Zwiedzanie zakładu „Fiuka” w strefie ekonomicznej w Środzie Śląskiej.
Maj: Pobyt uczniów uczestników XI wymiany młodzieży w Niemczech.
Czerwiec: Piąty koncert zespołu muzycznego z Saterlandu podczas „Dni Środy Śląskiej” oraz w szkołach w Szczepanowie i SP 3.
Czerwiec: Udział w spotkaniu w władzami samorządowymi Hameln oraz w spotkaniu stowarzyszenia Neumarkter Verein w Hameln.
Lipiec: Kolejny obóz młodzieżowych straży pożarnych zorganizowany w Niemczech dla młodzieżowej straży pożarnej (ok.27 uczestników ).
Sierpień: Wycieczka kształceniowa dla mieszkańców Saterlandu na Mazury w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland.
Sierpień: Odwiedziny i pobyt strażaków Feuerwehr Saterland wśród partnerów ze Środy Śląskiej.
Wrzesień: Wizyta władz miasta oraz przedstawicieli stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Środa Śląska podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie.
Październik: XII wymiana młodzieży ( 46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.
Listopad: Delegacja władz samorządowych w niemieckich firmach działających na terenie Środy Śląskiej (Fiuka, H M T, Schurholz, VIA) oraz spotkanie z niemieckimi władzami samorządowymi z Zagłębia Ruhry.

2009

Marzec: Wizyta przedstawicieli Niemieckiego Czerwonego Krzyża z partnerskiej Gminy Saterland Środzie Śląskiej
Kwiecień: Wyjazd kształceniowy Bildungswerk Saterland do Środy, Częstochowy i w Sudety (20 uczestników)
Maj: Pobyt uczniów uczestników XII wymiany młodzieży w Niemczech.
Maj: Piąty koncert zespołu muzycznego z Saterlandu podczas „Dni Środy Śląskiej” oraz w Zespole Szkół w Rakoszycach. Wizyta władz samorządowych Saterlandu i właścicieli firm niemieckich, działających w strefie ekonomicznej w Środzie Śląskiej.
Czerwiec: Przebieg pielgrzymki rowerowej VIA RERGIA z Görlitz do Lwowa i nocleg uczestników w Środzie Śląskiej.
Wrzesień: Wizyta władz miasta oraz przedstawicieli stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Środa Śląska podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie.

 


Wrzesień: Zwrot dzwonu do kościoła NMP przez przedstawicieli Neumarkter Verein podczas dorocznego „Święta Wina”.
Wrzesień-październik: Kolejna XIII wymiana młodzieży – etap w Polsce (46 uczestników). Udział po raz pierwszy uczniów z Rakoszyc.
Grudzień: Spotkanie partnerskie przedstawicieli straży pożarnej w Saterlandzie.

2010

Marzec: Spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i szkół w Saterlandzie, związane z udziałem w konferencji o udziale obydwu gmin w programie UE Comenius REGIO.
Maj: Pobyt uczniów uczestników XIII wymiany młodzieży w Niemczech. (W projekcie wymian od początku jego istnienia uczestniczyło już ponad 600 uczniów z obydwu gmin).
Maj: Wizyta władz samorządowych Saterlandu i właścicieli firm niemieckich, działających w strefie ekonomicznej w Środzie Śląskiej oraz przedstawicieli miasta Hameln w uroczystości „Dni Środy Śląskiej” oraz uroczystym poświęceniu zwróconego dzwonu dla kościoła NMP w Środzie Śl przez Stowarzyszenie Neumarkter Verein w Hameln.
Czerwiec: Udział delegacji gminy Środa Śląska w spotkaniu w władzami samorządowymi miasta Hameln oraz w spotkaniu stowarzyszenia Neumarkter Verein w Hameln. Wystawa fotograficzno malarska prac Ryszarda Żłobińskiego związanych z miastem Środa Śląska i okolicami w Hameln.
Lipiec: Wyjazd kształceniowy dla dorosłych mieszkańców Saterlandu wzdłuż wybrzeża Bałtyku od Stralsund do Fromborka, w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland. Trzecie spotkanie uczestników z Laureatem Nagrody Nobla, Prezydentem Lechem Wałęsą.
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie.


Październik: XIV wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce. (W projekcie wymian od początku jego istnienia uczestniczyło już około 640 uczniów z obydwu gmin).

2011

Styczeń: Spotkanie przedstawicieli szkół i gmin w Środzie, związane z udziałem w programie UE Comenius REGIO.
Luty: Aplikacja wniosku do udziału w partnerskim projekcie UE Comenius Regio.
Maj: XIV wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Niemczech.
Maj/czerwiec: Wizyta władz samorządowych Saterlandu w uroczystości „Dni Środy Śląskiej”. Uroczystości związane z 10-leciem współpracy pomiędzy gminami Środa Śląska i Saterland. Wystawa, prezentacja multimedialna z okazji rocznicy.
Lipiec: Młodzieżowy obóz międzynarodowy ochotniczych straży pożarnych Ramsloh – Bukówek (32 osoby).
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń gminy Środa Śląska podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie. Odsłonięcie tablicy Comenius Regio w związku z przystąpieniem gmin do wspólnego projektu UE.
Październik: XIV wymiana młodzieży (44 uczniów). Pobyt grupy w Polce.

Wizyta w Saterlandzie przedstawicieli organizacji realizujących program UE Comenius REGIO (Oratorium św. Jana Bosco, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 3, KP Policji).
Przyznanie Gminie Środa Śląska, a także Peterowi Zieglerowi i Sławomirowi Siwerskiemu Dyplomu Uznania za osiągnięcia w dziedzinie współpracy pomiędzy Gminami Saterland a Środa Śląska z okazji XX-lecia powstania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie i Warszawie.

Listopad/grudzień: Druga wizyta przedstawicieli gminy Środa Śląska w gminie Saterland związana z kolejnym etapem projektu UE Comenius Regio "Prewencja od początku".

2012

Styczeń/luty: Spotkanie robocze Comenius Regio w Środzie Śląskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Grundschule Struecklingen, Polizeipräsidium Cloppenburg, Schulzentrum Saterland oraz partnerskiej gminy.
Marzec: Ogłoszenie międzynarodowego konkursu plastycznego wśród uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Jana Pawała II w Środzie Śląskiej oraz Schulzentrum Saterland na logo projektu UE Comenius Regio.
Maj: XV wymiana młodzieży (44 uczniów)- etap II -pobyt grupy w Niemczech.
Czerwiec: Wyjazd do Saterlandu przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 3 i ich czynny udział w realizowanym w Saterlandzie projekcie "Cyrk" przez uczniów i nauczycieli Grundschule Strueckingen. Wyjazd przedstawicieli średzkiej Policji do Saterlandu i ich udział w realizowanych tam przez policje dolnosaksońską projektach prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży.
Czerwiec: Wizyta władz samorządowych Saterlandu w Środzie Śląskiej z okazji dorocznej uroczystości „Dni Środy Śląskiej”. Podpisanie Umowy Partnerskiej z czeską gminą Stepanov.
Czerwiec: Wizyta w Środzie Śląskiej niemieckich uczestników projektu UE Comenius Regio oraz podsumowanie pierwszego roku realizacji.
Czerwiec: Powstanie pracy dyplomowej w Kolegium Kształcenia Nauczycieli w Legnicy autorstwa Pauliny Trzczak pt. „Historia partnerstwa miast pomiędzy Środą Śląską i Saterlandem” („Die Geschichte der Städtepartnerschaft zwischen Środa Śląska und Saterland“).
Lipiec: Rozstrzygnięcie konkursu w Saterlandzie na Logo projektu Comenius Regio w którym brało udział ponad 120 uczestników ze szkół w Środzie i Saterlandzie.
Lipiec: Wizyta w Środzie podróżniczki i pisarki Doris Waskoenig przygotowującej wystawę i album o Polsce (dokumentowanie miejsc i ludzi).
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie. Odsłonięcie tablicy z okazji 10-lecia współpracy.
Październik: Już XVI wymiana młodzieży (42 uczniów) - etap I - pobyt grupy w Polsce.
Grudzień: Wręczenie nagród uczestnikom konkursu oraz wystawa prac w Szkole Podstawowej nr 3 uczniów biorących udział w konkursie na logo projektu (rozstrzygnięcie miało miejsce w lipcu 2012 roku w Saterlandzie).

2013

Marzec: Wyjazd kształceniowy dla dorosłych mieszkańców Saterlandu do Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, Wrocławia i Środy Śląskiej w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland.
Kwiecień: udzial nauczycieli w konferencji szkoleniowej w Saterlandzie w ramach projektu Comenius Regio dot. prewencji.
Maj: XVI wymiana młodzieży (40 uczniów) - etap II - pobyt grupy w Niemczech
Czerwiec: międzynarodowa konferencja w Środzie Śląskiej podsumowująca dwuletni udział w projekcie UE „Prewencja od początku”. Przygotowanie publikacji związanej z projektem i poradnika dla rodziców i instytucji biorących udział w projekcie.
Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej w partnerskiej gminie Saterland.
Wrzesień: Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń z Saterlandu w Środzie Śląskiej podczas uroczystości Święto Wina w Mieście Skarbów oraz Uroczystości Dożynki Wojewódzkie w Juszczynie.
Październik: Już XVII wymiana młodzieży (44 uczniów) - etap I - pobyt grupy w Polsce.
Grudzień: Nadanie projektowi Comenius Regio realizowanego przez gminy Środa Śląska i Saterland tytułu „projekt dobrej praktyki” przez Agencję Narodową w Warszawie.

2014

Maj: Już XVII wymiana młodzieży (44 uczniów) - etap II - pobyt grupy w Niemczech.Uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej Doris Waskoenig o Polsce w Muzeum w Oldenburgu pt. „Polska – nieznany sąsiad?”. Wiele zdjęć do wystawy powstało na terenie naszego miasta i gminy. Do wystawy dołączony został bardzo ciekawy katalog w formie albumu: „Polen – ein unbekannter Nachbarn?”. Przekazanie przez Schulzentrum Saterland dla Szkoły Podstawowej komputerów, które przywiózł nauczyciel SZS Peter Ziegler.
Czerwiec: Udział w spotkaniu Neumarkter Verein w Hameln.
Kolejna wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej w partnerskiej gminie Saterland.
Lipiec: Udział drużyn Polonia Środa Śląska w Międzynarodowym turnieju Piłkarskim w Saterlandzie.Udział grupa tanecznej„Seelter Dons - un Drachtenkoppel” z miejscowości Scharrel z Saterlandu w III edycji Festiwalu Kultury Ludowej w Środzie Śląskiej.
Sierpień: Wyjazd kształceniowy Bildungswerk Saterland „Śladami Solidarności” do Gdańska. Kolejne spotkanie grupy z laureatem Nagrody Nobla Prezydentem Lechem Wałęsą.
Wrzesień: Wizyta delegacji samorządowych z Saterlandu, Hameln (Niemcy), Kamionki Buskiej (Ukraina) oraz Sztepanowa (Czechy) na X Święcie Wina w Mieście Skarbów.Uroczyste otwarcie wystawy fotografii w Muzeum Regionalnym w Środzie podróżniczki Doris Waskönig pt. „Polska – sąsiad nieznany?” - wydanie katalogu wystawy w języku polskim pod tym samym tytułem.
Październik: Nadanie organizatorom wymiany: Peterowi Zieglerowi i Sławomirowi Siwerskiemu Medalu Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu zasług dla rozwoju współpracy pomiędzy gminami Saterland i Środa Śląska.

Już XVIII wymiana młodzieży (40 uczniów) - etap I -pobyt grupy w Polsce. Od 1997 r. w projekcie uczestniczyło już 900 uczniów.

2015

Kwiecień: Decyzja Niemieckiej Fundacji Pamięć, Przyszłość, Odpowiedzialność o zakwalifikowaniu Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum w Środzie Śląskiej do udziału razem z Schulzentrum Saterland w projekcie historycznym dot. losów robotników przymusowych pracujących w przemyśle torfowym w regionie Saterland i obozie Esterwegen.
Udział nauczycieli ze średzkich szkół w konferencji międzynarodowej w Berlinie.
Maj: XVIII wymiana młodzieży (40 uczniów) - etap II - pobyt grupy w Niemczech.
Czerwiec: Rozpoczęcie współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie z Fundacją Stiftung Tschamendorf und Umgebung / Niederschlesien z Hannoveru.

Listopad: Rozpoczęcie realizacji projektu historycznego przez Szkołę Podstawową nr 3 i Gimnazjum Jana Pawła II wraz z Schulzentrum Saterland, Niemieckiej Fundacji Pamięć, Przyszłość, Odpowiedzialność (eVZ) dot. losów robotników przymusowych pracujących w przemyśle torfowym w regionie Saterland i obozie Esterwegenw latach 1939-1946. Projekt połączony z 19. wymianą młodzieży (etap w Polsce).

2016

Marzec: Wizyta 45 niemieckich nauczycieli z zaprzyjażnionego Schulzentrum Saterland, z gminy z którą współpracują średzkie szkoły od 1996 roku w ramach wyjazdu kształceniowego nauczycieli do Polski. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 3 i w Gimnazjum Jana Pawła II.
Maj: II etap projektu: w Niemczech - udział w realizacji projektu Fundacji “Pamięć - Odpowiedzialność - Przyszłość” w Berlinie. Projekt prowadzony był w ramach XIX wymiany młodzieży Środa Śląska - Saterland, w Niemczech. W projekcie brało udział 16 uczniów (ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Jana Pawła II).
W trwających nieprzerwanie od 1996 roku wspólnych partnerskich projektach uczestniczyło już ponad 860 uczniów ze Środy i Saterlandu.
Czerwiec: Zakończenie pierwszego roku współpracy SP 3 z “Fundacją Stiftung Tschamendorf und Umgebung” /fundacja ufundowała dodatkowe lekcje j. niemieckiego, nagrody na konkurs oraz sfinansowała zakupy dla biblioteki szkolnej/.
Wrzesień: Rozpoczęcie kolejnego roku współpracy SP 3 z Fundacją “Tschamendorf und Umgebung” – wizyta p. Scholza w Środzie Śląskiej.
Październik: Już XX wymiana młodzieży (40 uczniów) - etap I - pobyt grupy w Polsce.
Publikacja opracowania polsko - niemieckiego dotyczacego pracy przymusowej Polaków na terenie Saterlandu w latach 1939 -1945 - “Losy polskich robotników przymusowych, zatrudnionych przemyśle torfowym okresie nazizmu powiecie Cloppenburg 1939-1945”. Jest to owoc projektu Fundacji MSZ Niemiec - eVZ.- i bedzie mógł być wykorzystany na zajęciach historii w Srodzie Śląskiej i w Saterlandzie.
Listopad: Uroczystość w Saterlandzie z okazji 20 lecia partnerskiej współpracy pomiędzy Schulzentrum Saterland, a szkołami średzkimi.

2017

Maj: Już XX wymiana młodzieży (40 uczniów) - etap II - pobyt grupy w Niemczech.
W projekcie tym od jego początku uczestniczyło już ponad 900 uczniów z Saterlandu i Środy Śl.
Czerwiec: Kolejna wystawa fotograficzna niemieckiej podróżniczki Doris Waskönig w Muzeum Regionalnym pt. „Myanmar”. Jest to kolejna wystawa Doris Waskönig w Środzie Śląskiej. Poprzednia odbyła się we wrześniu 2014 roku Doris Waskönig pt. „Polska – sąsiad nieznany?” . Do wystawy Autorka wydała katalog w języku polskim dla odwiedzających „Myanmar”.
Czerwiec: Zakończenie drugiego roku współpracy SP 3 z “Fundacją Stiftung Tschamendorf und Umgebung” /fundacja ufundowała dodatkowe lekcje j. niemieckiego, nagrody na konkurs oraz sfinansowała wycieczkę do Drezna dla 45 uczniów i słowniki dla biblioteki szkolnej/.
Wrzesień: Delegacja przedstawicieli gminy na uroczystości pożegnania Burmistrza Saterlandu – Huberta Frye oraz nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta” w uznaniu Jego zasług dla rozwoju Partnerstwa pomiedzy Środą Śląska i Saterlandem.
Październik: Już XXI wymiana młodzieży (40 uczniów) - etap I - pobyt grupy w Polsce.
W projekcie tym od 1996 roku uczestniczyło już prawie 970 uczniów z obydwu gmin.

PONADTO

1994 do ok. 2003

Wymiana korespondencji kilkudziesięciu uczniów ze Środy Śląskiej z nauczycielem z dawnej Środy (Neumarkt) Otto Ernstem Kurzem.

1999-2002

Realizacja programu UE Sokrates Comenius pt. „Porównanie trzech miejsc w Europie: Środa Ślaska, Saterland i Ceska Trebova”. Program został rozpoczęty przez SP, 3 ale ze względu na reformę oświaty przeniesiony został do gimnazjum. Produktem końcowym był stworzony przez młodzież film video, oraz albumy.

2003-2006

Realizacja programu UE Sokrates Comenius przez Gimnazjum w Ciechowie, wraz ze szkołami z Niemiec, Czech i Holandii na temat: „Organizacja czasu wolnego młodzieży oraz przeciwdziałanie agresji”.

2011-2013

Realizacja Programu UE Comenius Regio z gminą Saterland pt. „Prewencja od początku”, w której biorą udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, policja i oratorium im. Jana Bosco.

2015 - 2016

Realizacja projektu Niemieckiej Fundacji eVZ. “Pamięć - Odpowiedzialność - Przyszłość” w Berlinie dot. losów robotników przymusowych pracujących w przemyśle torfowym w regionie Saterland i obozie Esterwegen w latach 1939-1946.

od 2015

Rozpoczęcie współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie z niemiecką Fundacją „Stiftung Tschamendorf und Umgebung / Niederschlesien” z Hannoveru, założoną przez dr Dietmara Scholza, a wspierającą min. naukę języka niemieckiego wśród średzkich uczniów. Fundacja realizuje projekty służące kulturalnej, naukowej i społecznej współpracy między Polakami i Niemcami w duchu praw człowieka i podstawowych wartości UE.
 

Opracowanie: Sławomir Siwerski, redakcja: Wydział PRG