Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

ZOBACZ TAKŻE
Galeria zdjęć
 >  Kultura - imprezy > sprawozdania z imprez kulturalnych > VI Integracyjny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

2010-02-05

Szósta edycja Integracyjnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych odbyła się w dwóch terminach.
W części I tj. 27.01.2007 r. prezentowały się zespoły kolędnicze i jasełkowe ze świetlic wiejskich z terenu gminy.
W części II tj. 29.01.2007 r. przeznaczonej na prezentację zespołów przedszkolnych.
Po raz kolejny tego roku Dom Kultury podjął tę inicjatywę z myślą o podtrzymaniu tradycji i obrzędowości związanych z Bożym Narodzeniem, konfrontacji dorobku artystycznego, wymianie pomysłów i doświadczeń artystycznych oraz integracji dzieci środowisk przedszkolnych, szkolnych i innych placówek opiekuńczych.
Muzyka była zawsze nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Pragniemy, aby wszyscy goście i artyści przywołali wspomnienia niedawnych świąt i ulegli świątecznemu nastrojowi.

W części I -
Świetlicowej. Uczestnicy konkursu, którzy pod "okiem" swoich opiekunów merytorycznych przygotowali prezentację, włożyli bardzo dużo pracy w przygotowanie strojów, elementów dekoracji, a także w samo przygotowanie mini spektakli.

Komisja w składzie:

1. Jolanta Klimkieiwcz
2. Elżbieta Mucha
3. Renata Proska

przyznała nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie zespoły kolędnicze i jasełkowe otrzymały dyplomy za udział oraz upominki, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczestników Przeglądu.
W Przeglądzie w kategorii
Jasełka:

I miejsce zajął Klub Profilaktyki Środowiskowej w Cesarzowicach,
II miejsce (egzekwo) - Świetlica w Brodnie i Świetlica w Krynicznie,
III miejsce - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza,

W Przeglądzie w kategori
Kolędy:

Miejsce wyróżnione zajęły Kluby Profilaktyki Środowiskowej w Proszkowie, Szczepanowie i Słupiu.

W części II -
Przedszkolnej i Szkół Podstawowych.

Komisja w składzie:

1. Jolanta Klimkieiwcz
2. Elżbieta Mucha
3. Renata Proska

przyznała nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie zespoły kolędnicze i jasełkowe otrzymały dyplomy za udział oraz upominki, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie Przeglądu.
W Przeglądzie w kategorii Jasełka:

I miejsce zajęło Przedszkole Nr 3. w Środzie Śląskiej,
II miejsce zajęło Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej, oraz I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej