Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

 >  Kultura - imprezy > sprawozdania z imprez kulturalnych > Obchody I września 2009

2009-09-02

Po mszy uczestnicy obchodów, prowadzeni przez poczet sztandarowy i Kompanię reprezentacyjną X Wrocławskiego Pułku Dowodzenia udali się pod pomnik Żołnierzom Polskim.

 

Składanie wieńców i wiązanek przed pomnikiem poprzedziło przemówienie Gabrieli Boguckiej, prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

najmłodsi uczestnicy ze średzkiego Przedszkola nr 2

Najstarsi - Związkek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związek Inwalidów Wojennych.

Dowództwo X. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

reprezentacja władz samorządowych Gminy Środa Śląska

Defilada Kompanii, owacyjnie oklaskiwana przez zgromadzonych, przeprowadziła wszystkich pod tablicę upamiętniającą mieszkającego w Środzie Śląskiej  pilota płk. Jana Hryniewicza.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali Burmistrz Bogusław Krasucki wraz z inicjatorami upamiętnienia pilota w Środzie Śląskiej, Bartłomiejem Błaszkowskim - pracownikiem Muzeum Miejskiego we Wrocławiu i Wojciechem Kopaczem z Towarzystwa Miłośników Ziemi Średzkiej.  

Po okolicznościowych wystąpieniach B. Błaszkowskiego i W. Kopacza list rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie skierowany do Burmistrza Środy Śląskiej, odczytał członek przybyłej na uroczystość delegacji uczelni por. Dariusz Bogusz.

Ostatnim militarnym akcentem obchodów była wojskowa grochówka, przygotowana przez..."cywilów" z Domu Kultury. Okazała się na tyle smaczna, że jeden z wrocławskich żołnierzy zapowiedział przymusowe wcielenie jej "autorów" w szeregi Pułku...