Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Galerie > IV Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

2008-01-22

W IV Średzkim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej wzięło udział 14 uczestników. Komisja w składzie:1. Przewodnicząca – dyr. Elżbieta Sołtys, 2. Plastyk DK – Maciej Skrzypek, 3. Plastyk - Jacek Kata oceniła prace, przyznała nagrody i wyróżnienia: W KATEGORII – MALARSTWO Komisja przyznała dwa pierwsze równorzędne miejsca: Rajmundowi Proskiemu i Ryszardowi Żłobińskiemu; W KATEGORII – RYSUNEK Pierwsze miejsce zajęła Urszula Łapot; W KATEGORII – FORMY UŻYTKOWE Pierwsze miejsce zajęła Renata Mazur; W KATEGORII - TKANINA ARTYSTYCZNA Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Bogucka. Laureaci z rąk Wiceburmistrza Mieczysława Kydryńskiego oraz Pani dyrektor Domu Kultury Elżbiety Sołtys otrzymali nagrody oraz dyplomy za zajęcie I miejsca. Pozostali uczestnicy Przeglądu : Czesława Piskorska, Violetta Koziarska, Alicja Prandecka, Mirosława Mróz, Krystyna Tychańska, Elżbieta Aleksy, Helena Antonów, Stanisław Kordula i Jerzy Piskorski otrzymali dyplomy oraz upominki. Po raz pierwszy w tym roku została również przyznana nagroda publiczności, której laureatem został Stanisław Kordula. Dyrekcja i pracownicy DK gratulują wszystkim artystom.