Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Galerie > Wystawa fotografii Marka Krakowiak

2007-09-28Palące się świece na podłodze i wygaszone światla tak wyglądało rozpoczęcie wystawy fotograficznej "Zanim zapalą się światła"

Już przy zapalonym świetle, goście zaproszeni oglądają zdjęcia

 

Goście zaproszeni kontemplują analizując wrażenia

Zaproszeni goście dzielą się wrażeniami

 

Pani Dyrektor Domu Kultury Elżbieta Sołtys wita zaproszonych gości oraz autora wystawy p. Marka Krakowiak

Pani Dyrektor DK Elżbieta Sołtys wręcza autorowi wystawy prezent i przyjmuje z rąk p. Marka podziekowanie

 

Pan Marek Krakowiak - opowiada o sobie i wystawie

Zaproszeni goście oczekujący na otwarcie wystawy

 

Dyrektor DK Elżbieta Sołtys oraz autor wystawy Marek Krakowiak

Pracownicy DK oferują szczęśliwe losy. Do wylosowania przeznaczona została fotografia wykonana przez autora wystawy

 

Prezentacja multimedialna Sopot Top Trendy

Pani Danuta Chłód dyr. DK w Brzegu z autorem wystawy

 

Hanna Małgorzata Bogucka prezentuje pracę, którą można wylosować

Szczęśliwy numerek losuje syn autora wystawy, a tato czyli autor czyta numer losu

 

Właścicielem wylosowanej pracy zostaje Pan Ryszard Ćwikliński

Szczęśliwy właściciel z wylosowaną pracą i autorem wystawy

 

P. Marek Krakowiak wpisuje na zdjęciu dedykację Panu Ryszardowi Ćwiklińskiemu

Małżonka autora dokumentująca przebieg imprezy