Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Galerie > Galeria Zdjęć > JERZY RÓŻAŃSKI I JEGO EKSLIBRISY

2007-10-02

"Znani-nieznani mieszkańcy regionu średzkiego" to nowy cykl spotkań którego inicjatorem jest Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej. Osobą, która zaingunarowała ten cykl jest Jerzy Różański – grafik, twórca ekslibrisów, urodzony w 1947 roku w Juszczynie koło Środy Śląskiej. Jego prace brały udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Europie, a nawet w Kanadzie.
Artysta tworzy w wielu technikach, ale każdą technikę, którą stosuje, sam odkrywał, sam się jej uczył i sam poznawał. Jest samoukiem, który warsztat trudnych, a nierzadko nie stosowanych już dzisiaj przez młode pokolenie, technik opanował z wielką dokładnością i perfekcją.
Spotkanie i wystawa zatytułowana "Jerzy Różański i jego ekslibrisy" poświęcona była twórczości artysty i prezentacji jego ekslibrisów.


KRONIKA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

OD LEWEJ : PAŃSTWO RÓŻAŃSCY I B.KURAŚ

 

ZAPROSZENI GOŚCIE PRZED SPOTKANIEM Z AUTOREM EKSLIBRISÓW

A.KUSZLIK-CZAJKOWSKA - DYREKTOR BP WITA J.RÓŻAŃSKIEGO

 

B.KURAŚ PRZEPROWADZA WYWIAD Z J.RÓŻAŃSKIM

JERZY RÓŻAŃSKI - ARTYSTA, GRAFIK, AUTOR EKSLIBRISÓW

 

EKSLIBRIS PODAROWANY PRZEZ J.RÓŻAŃSKIEGO

KWIATY DLA AUTORA OD PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

ZAPROSZENI GOŚCIE NA WYSTAWIE J.RÓŻAŃSKIEGO

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

TOMASZ SUMA - KOLEKCJONER EKSLIBRISÓW

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

OD LEWEJ : ANNA KUSZLIK-CZAJKOWSKA, BERNARDA KURAŚ I WANDA RÓŻAŃSKA

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

TOMASZ SUMA I JERZY RÓŻAŃSKI

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

JERZY RÓŻAŃSKI SKŁADA AUTOGRAFY NA KATALOGACH WYSTAWY

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

 

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO

WYSTAWA EKSLIBRISÓW JERZEGO RÓŻAŃSKIEGO