Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Galerie > Święto Policji w Środzie Śl.

2007-07-24prowadzący Święto Policji asp. sztab. Kazimierz Bielecki

na zdj. I Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu insp. Zbigniew Maciejewski i Komendant PP w Środzie Śl. mł. insp. Andrzej Słowik wręczają brązową odznakę st.asp. Tadeuszowi Orzech

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendant PP w Środzie Śl. mianuje nadkom. Piotra Moczkodana na podinsp. i podkom. Wojciecha Haligowskiego na komisarza

Z-ca KWP we Wrocławiu i Komendant PP w Środzie Śl. mianuje st. sierż. G. Borkowskiego, R. Krzyżoś na sierż. sztab. oraz mł. asp. P. Rosenbeigera na asp. i D. Lubeckiego, M.Romanowskiego na asp.sztab.

 

Z-ca KWP we Wrocławiu i Komendant PP w Środzie Śl. mianuje st. sierż. G. Borkowskiego, R. Krzyżoś na sierż. sztab. oraz mł. asp. P. Rosenbeigera na asp. i D. Lubeckiego, M.Romanowskiego na asp.sztab.

władze naszego miasta Środa Śląska p. Burmistrz Bogusław Krasucki i Starosta Sebastian Burdzy

 

Z-ca KWP we Wrocławiu wyróżnił nagrododą pieniężną asp. sztab. R. Żarkowskiego, mł. asp. R. Jańca i mł. asp. L. Sierpińskiego

Z-ca KWP we Wrocławiu i Komendant PP w Środzie Śl. awansuje na stanowisko st. posterun. M. Fiołka, W. Kopeć, R. Nowickiego i M. Stefanowską.

 

Z-ca KWP we Wrocławiu i Komendant PP w Środzie Śl. awansuje na stanowisko st. posterun. M. Fiołka, W. Kopeć, R. Nowickiego i M. Stefanowską

Komendant Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej mł. insp. A. Słowik i p. Grażyna Domagała PZZ we Wrocławiu wręczają list gratulacyjny dla p. Marianny Kluczyńskiej pracownika cywilnego KPP w Śr. Śl

 

Burmistrz p. Bogusław Krasucki w Środzie Śl. wręcza podziękowania i nagrody dla asp. sztab. Z. Sozańskiego, asp. sztab. A. Golińskiego i asp. P. Rosenbeigera

wspólne zdj. dzieci, które zajęły trzy pierwsze miejsca D. Bronki, D. Bachowska, A. Krowicki w konkursie "Policja w oczach dziecka" z KPP w Środzie Śl.mł. insp A. Słowikiem i M. Stefanowską

 

występ zespołu wokalnego DK "Onomatopeja"

występ zespołu wokalnego DK "Onomatopeja"

 

występ uprawiającego "beatbox” Michaela Westerhoffa, który to wykonał podkład muzyczny dla zespołu wokalnego DK "Onomatopeja"

na zdj. p. Komendant PP w Środzie Śl. mł. insp. A. Słowik wręcza słodycze zespołowi wokalnemu DK "Onomatopeja"