Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Galerie > Galeria Zdjęć > KONKURS NA LOGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2006-12-20

4 grudnia został rozstrzygnięty konkurs na „Logo Biblioteki Publicznej w Środzie  Śląskiej”. Konkurs trwał od 20 października do 30 listopada 2006 r. W tym czasie wpłynęło 26 prac nadesłanych przez 20 autorów. Jury w składzie: Pani Anna Kuszlik, Pani Magdalena Małyga, Pani Bernarda Kuraś, Pan Zbigniew Dubniański i Pan Jacek Leginowicz - wybrało sprosród zgłoszonych prac jedną główną nagrodę a 4 prace wyróżniono. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę walory artystyczne i pomysłowość autorów, poprawność warsztatową oraz zgodność tematyczną z celami i założeniami określonymi w regulaminie konkursu. Uczestnicy stosowali różne techniki w swoich projektach.

Zwycięzcą konkursu został Pan Arkadiusz Misiak. Jego projekt został wybrany znakiem firmowym Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.

Nagrody za prace wyróżnione przez jury otrzymali: Anna Maria Duma (20 l.), Bartosz Fornal (17 l.), Jacek Kata (29 l.) i najmłodszy uczestnik konkursu Karol Pala (13 l.).

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 8 grudnia br. w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej. Połączone ono było z pokonkursową wystawą prac .Goście zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu na logo biblioteki.

Zaproszeni goście

 

Odsłonięcie zwycięskiego projektu na logo biblioteki

Ogłoszenie wyników konkursu

 

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu