Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Gmina, miasto

 >  Gmina, miasto > Gminne jednostki organizacyjne > Biblioteka Pubiczna > Misja BIblioteki Publicznej

Misja Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej:

     Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie. Od maja 2001 roku pełni zadania biblioteki powiatowej.

   
     Misją Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu średzkiego oraz miasta i gminy Środa Śląska.
     Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką.
     Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.

 


Misja Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej realizowana jest poprzez następujące działania:

-gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
-udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
-udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
-dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
-popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
-współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
-popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
-gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie,
-dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.


     Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej oprócz udostępniania swoich zbiorów chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej.
Personel biblioteki średzkiej nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum, służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione. Pomaga, doradza, wskazuje materiały, ale chce aby to czytelnik przejął inicjatywę i część czynności poszukiwawczych wykonywał samodzielnie. Dzięki temu większość czytelników czuje się usatysfakcjonowana i zadowolona.

Przyszłość Biblioteki Publicznej to rozwijanie się w formie hybrydowej, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej.


Hasło misyjne Biblioteki to: Średzka biblioteka przyjazna dla każdego człowieka.  

Poleć znajomemu Wersja do wydruku