Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Kultura - imprezy

Noc Kupały

Każdy naród, który chce życie własne rozwijać, ma obowiązek w swoich zabawach, rozrywkach i widowiskach podnosić i odtwarzać obrazy obyczajowe ze swej przeszłości i zachowywać piękne zwyczaje ojczyste, do których należy u nas Sobótka zwana także Kupalnocką.
Dom Kultury wszelkie piękne zwyczaje ojczyste rozwija. W okresie przesilenia letniego, w noc magicznych rytuałów rokrocznie pracownicy Domu Kultury i Muzeum Regionalnego odtwarzają obrazy obyczajowe ku czci sw. Jana. Dziedziniec płonie ogniami i czarami, rzucane wianki na wodę pływają połyskując blaskiem świec a zapach palonych ziół unosi się nad głowami zebranych.  
Powszechnie panowało wierzenie, że osobom biorącym czynny udział w sobótkowych tańcach, skokach przez ogień i innych zabawach sobótkowych nic złego stać się nie może aż do następnego św. Jana.
Ta najkrótsza noc w roku miała swój ostry rytm, jak gdyby nie chciała zmarnować ani jednej chwilki z przydzielonego jej czasu:
 
„Juże wieczór teraz krótki
Hej zapalmy sobótki
Dalej dziewki wybrane
Bylicą przepasane
Tańcujcie na dworze
Aż do rannej zorze
Aże do świtania
Ale nie bez grania”
 
Noc magicznych rytuałów i łączenia się ludzi w pary.
W tą noc spełnia się miłość już trwająca i rodzi się ta niespodziewana, choć przemyślnie, za pomocą czarów nawoływana. Czy można się dziwić dlaczego my świętujemy tą zaczarowaną noc.
W każdą noc świętojańską czekamy na Państwa. Zapraszamy !.