Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  dyrektor |  cel i zakres działalności |  pracownicy |  Statut |  załatwiane sprawy |

załatwiane sprawy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o Przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Ciechowie na rok szkolny 2018/2019 

Opłaty skarbowe:

Opłaty administracyjne:

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Składanie wniosków od 22.03.2018r do 06.04.2018r 

Miejsce złożenia dokumentów:

Przedszkole Publiczne w Ciechowie - Gabinet Dyrektora, ul. Osiedlowa 6 

Tryb odwoławczy:

Podstawa prawna:

Inne informacje: