Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  dyrektor |  cel i zakres działalności |  pracownicy |  Statut |  załatwiane sprawy |

Dyrektor

funkcja  Dyrektor
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6, 55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  71 3173362
fax  71 3173362

pracownicy

stanowisko  nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce urzędowania 

Przedszkole w Ciechowie ul. Osiedlowa 6 

55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  71 3173362
fax  713173362
stanowisko  nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie ul. Osiedlowa 6

55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  71 3173362
fax  71 3173362
stanowisko  nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie ul. Osiedlowa 6

55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie ul. Osiedlowa 6

55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  71 3173362
fax  71 3173362
stanowisko  katechetka
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6, 55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6, 55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6, 55-300 Środa Śląska

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie ul. Osiedlowa 6

55-300 Środa Śląska 

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  Logopeda
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6, 55-300 Środa Śląska 

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  psycholog
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6 

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  nauczyciel języka angielskiego
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6, 55-300 Środa Śląska 

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362
stanowisko  nauczyciel rytmiki
miejsce urzędowania 

Przedszkole Publiczne w Ciechowie

ul. Osiedlowa 6, 55-300 Środa Śląska 

telefon bezpośredni  713173362
fax  713173362