Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  dyrektor |  cel i zakres działalności |  pracownicy |  Statut |  załatwiane sprawy |

dyrektor


 


 

imię i nazwisko

mgr Bożena Błaszczyszyn

adres do korespondencji

Przedszkole w Ciechowie
ul. Osiedlowa 6 Ciechów, 55-300 Środa Śląska

telefon

+48 071 3173362

fax

+48 071 3173362

email

przedszkole.ciechow@srodaslaska.pl

czas i miejsce urzędowania

Przedszkole w Ciechowie
ul. Osiedlowa 6 Ciechów, 55-300 Środa Śląska

oświadczenia majątkowe