Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  skargi i wnioski |  Radni |  komisje |  protokoły z Sesji Rady |  Rejestry Honorowy Obywatel Srody Slaskiej |  Przewodniczący Rady |  Wiceprzewodniczący Rady |  dyżury radnych |

Komisje:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spraw Komunalnych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Komisja Spraw Gospodarczych, Budżetu i Finansów